.:: مانند یک ستاره بفروشید

همه می‌فروشند، اما همه خوب نمی‌فروشند. اگر پزشک، وکیل، ساختمان‌ساز، کارگزار املاک یا… باشید، گاهی باید خود، ایده‌ها یا خدمات‌تان را بفروشید.

برای بقا و کسب برتری در جو رقابتی امروز باید روش متقاعد کردن افراد و فروش را بیاموزید.

محصولتان را بشناسید، بر چالش‌ها غلبه کنید و به دنبال فرصت‌هایی برای تبدیل شدن به یک فروشنده حرفه‌ای باشید. “مانند یک ستاره بفروشید”