.:: فروشنده حرفه ای باشید

محمد جانبلاغی امروز هم با یک مقاله‌ی هیجان انگیز دیگر با شما هستند. رازی در مورد فروشندگی…

می‌خواهم تعریفی از فروش و فروشندگی را برابتان بیان کنم که در یک جمله شما را تبدیل به نابغه‌ی فروش و فروشندگی کند. باورش برایتان سخت است؟

در ادامه با من باشید تا همه‌چیز برایتان روشن شود. “فروشنده حرفه ای باشید”