.:: ۱۰ دلیل از دست دادن مشتری

۱۰ دلیل از دست دادن مشتری

هر فروشنده باتجربه ای می تواند چندین ماجرای تلخ را که باعث از دست رفتن مشتری شده است، برای شما تعریف نماید.

برخی از فروشندگان بدون توجه به حضور رقبای متعدد در اطرافشان، اشتباهاتی را مرتکب می شوند که باعث بی نتیجه ماندن فرآیند فروش می گردد. “۱۰ دلیل از دست دادن مشتری”