.:: علت های شکست خوردن ما چیست؟

آیا شما هم از آن دسته افرادی هستید که اگر در کاری شکست بخورید، روحیه‌ی خود را می‌بازید و کلا از ادامه‌ی مسیر منصرف می‌شوید؟

می‌دانید فرق شما با انسان‌های موفق در چیست؟ “علت های شکست خوردن ما چیست؟”