.:: قانون کارما چیست ؟

کارما یک قانون انکار ناپذیر در هستی است. کارما در لغت از یک واژه سانسکریت به معنای بازگشت برگرفته شده است. کارما ارتباط بین اعمال شما و سرنوشت شما را توضیح می دهد.

کارما یا همان قانون کارما را به زبان ساده می توان گفت «قانون علت و معلول» است. یعنی کسانی که به قانون کارما اعتقاد دارند باورشان این هست که در این دنیا نتایج اعمال خود را خواهند دید.
“قانون کارما چیست ؟”  .:: راز موفقیت چیست؟

راز موفقیت چیست ؟

آیا تا به حال از خود پرسیده اید که دقیقاً رمز و راز موفقیت چیست و “راز موفقیت چیست؟”  .:: آموزش قوانین جهان هستی برای رسیدن به آرزوها

قوانین ثابت و بدون تغییر جهان هستی برای رسیدن به تمام آرزوها و خواسته ها

تغییرات اساسی در زندگی ما از جایی شروع می شود “آموزش قوانین جهان هستی برای رسیدن به آرزوها”

  .:: تجسم خلاق چیست؟

 تجسم خلاق روشی است برای به دست آوردن چیزی است که در زندگی تان می خواهید. “تجسم خلاق چیست؟”  .:: تمرین های قانون جذب

تمرین قانون جذب بهترین راه برای استفاده از قانون جذب است. برای اینکه بتوانید بهتر از قانون جذب استفاده کنید و نتایج بزرگ تری بگیرید پیشنهاد می کنم این تمرین قانون جذب را که در ادامه به شما معرفی میکنیم هر روز انجام بدهید.

با توجه به اینکه بسیاری از افراد در جلسات مشاوره کوچینگ از من می پرسند که چرا از قانون جذب “تمرین های قانون جذب”