آینده شما به خودتان بستگی دارد

آینده شما به خودتان بستگی دارد ۲۲ آذر ۱۳۹۴ | آینده شما به خودتان بستگی دارد بدون دیدگاه | آینده شما به خودتان بستگی دارد داستان های روانشناسی | آینده شما به خودتان بستگی دارد تا کنون 4749 نفر این مطلب را خوانده اند.


روزی کشاورزی در مزرعه خود کدو تنبل کاشته بود.موقعی که کدوها در حال نمو بودند

کشاورز ضمن سرکشی خود از مزرعه متوجه یک تنگ شیشه ای می شود که احتمالا

توسط رهگذری به مزرعه پرتاپ شده بود.

کشاورز برای کسب تجربه،کدو تنبل کوچکی را با احتیاط هر چه تمام،طوری که ساقه نرم

آن آسیب نبیند،به درون تنگ می گذارد.

ماهها بعد،موقعی که مزرعه به بار نشسته بود و آماده برداشت محصول بود،کشاورز ضمن

یکی از سرکشی های دوره ای خود از مزرعه مجددا به تنگ شیشه ای بر می خورد این بار،

تنگ شیشه ای  کاملا پر از کدو تنبل شده بود که کشاورز با دست خود آن را به درون تنگ

شیشه ای گذاشته بود .

کدو تنبل های مشابه کاملا رشد کرده و بزرگ شده بودند،اما کدو تنبل درون تنگ شیشه

ای نتوانسته بود بیش از محدوده زندان شیشه ای خود رشد کند.

کدو تنبل درون تنگ شیشه ای شکل دقیق درون شیشه را به خود گرفته بود.

انسان کشاورز و پرورش دهنده خویش است و بیشترین سهم و مسئولیت را در این زمینه

دارد آینده شما به خیلی چیزها بستگی دارد، ولی بیش از همه به خود شما

بستگی دارد.

هر مقدار باورهای متعالی تر  و بزرگتری داشته باشید به همان اندازه به خودتان اجازه

می دهید ظرفیت های بیشتری از ابعاد انسانی تان را رشد و شکوفا کنید.

۵/۵ - (۶ امتیاز)


آینده شما به خودتان بستگی دارد  دوستان زیادی از مطالعه مطالب زیر استقبال کرده اند  آینده شما به خودتان بستگی دارد


چطور از زندگی لذت ببریم؟


بلوغ عاطفی چیست ؟


باوری از جنس محدودیت !


زرنگ باشید!


دیدگاهتان را بنویسید